Biseksualiteit: over de bi-coach

De bi-coach heeft een rijk verleden in leven en werk. Hij was ooit gehuwd en heeft twee (bijna) volwassen zonen. Hij is afkomstig uit een artistiek milieu, heeft een bont arbeidsverleden (filmwereld; rechterlijke macht; diverse andere banen) en heeft onder meer een universitaire opleiding (rechten) en een post-HBO-opleiding tot loopbaancoach gevolgd. Ook is hij gecertificeerd adem- en ontspanningstherapeut na het volgen van een driejarige opleiding.

De bi-coach heeft al jaren een zelfstandige praktijk als loopbaancoach en levenscoach. Hij is zelf biseksueel.

Een voordeel van de reguliere praktijk met bijbehorende website: je kunt mij bezoeken onder de noemer van een algemeen coachingstraject, zodat je vragen over biseksualiteit discreet kunt inbrengen. Soms is dat extra prettig om te weten.

 

Klik hier voor een verdergaande kennismaking met de bi-coach en zijn reguliere praktijk.